Van abstract naar concreet

Ze had me net in contact gebracht met een nieuwe opdrachtgever. Maar of zij ook iets mocht vragen? Dat ze in hun regio vooruitstrevend naar de toekomst kijken en daar een plan voor hebben. Een plan vol evenwichten, overwegingen en keuzes. Klaar om uit te rollen.

De krijtlijnen liggen vast, nu volgt de vertaling naar de praktijk. Maar hoe zet je abstract om naar concreet? Hoe engageer je medewerkers? Hoe vertellen je ambassadeurs jouw verhaal? Zeker als ze elkaar nog niet kennen.

Een complexe vraag uitgepuurd tot drie doelstellingen. Medewerkers van de verschillende bibliotheken kennen elkaar. Ze kennen de langetermijnstrategie van het samenwerkingsverband en ze buigen zich over de praktische uitvoering ervan.

2 voormiddagen en 44 deelnemers. Bewegen, luisteren, schrijven, praten en discussiëren. Een combinatie van werkvormen zorgde voor dynamiek en samenwerking. Er werden banden gesmeed en naar elkaar geluisterd. Er is hard gewerkt.

Ja, er was weerstand. Ja, medewerkers waren kritisch en bezorgd. Gelukkig maar. Daardoor staat in het eindrapport een lange lijst met aanbevelingen. En kan mijn opdrachtgever hier onmiddellijk mee aan de slag.

Zo komt het dat ik in juni in West-Vlaanderen was. Om een groep kritische, nieuwsgierige en positieve medewerkers mee te nemen in het verhaal van de toekomst.

Dus als je je afvraagt wat een procesbegeleider eigenlijk doet? Dit.
Ook een procesbegeleider nodig? Bel me en we kijken samen hoe ik jou kan helpen.

Groet,

Margot

Please follow and like us: